KBT - soukromá poradenská praxe v oblasti osobního rozvoje a komunikace
KBT Bc. Jana Vyskočilová, DiS.

Mgr. et Mgr. Jana Vyskočilová

 

Bc. Jana Vyskočilová, Dis.Psychoterapii se věnuji od roku 2001. Mám desetiletou zkušenost s vedením psychoterapeutických skupin. Pracovala jsem v Psychiatrickém centru Praha jako psychoterapeutka, kde jsem se věnovala skupinové a individuální kognitivně behaviorální terapii, psychodramatu a dramaterapii, asertivitě, vedla jsem relaxace, apod. Uvádím zde spektrum potíží, se kterým mám dlouhodobou zkušenost: sociální fobie, agorafobie, panická porucha, specifické fobie, obsedantně kompulzivní porucha, generalizovaná úzkostná porucha, posttraumatická stresová porucha, poruchy osobnosti, poruchy nálady (deprese), aj.

V polovině roku 2004 jsem vyzvala prof. Jána Praška, aby založil institut KBT, neboť jsem vnímala potřebu rozšířit možnosti vzdělávání v KBT v ČR. V lednu 2005 vznikl Odyssea – Mezinárodní institut KBT, ve kterém jsem lektorkou a supervizorkou. Mám zkušenosti v supervizi individuální, skupinové i v supervizí týmové, a to ve zdravotnických i sociálních zařízeních. Iniciovala jsem a spoluzakládala 1. supervizní výcvik v KBT. Opakovaně jsem zvána jako lektorka do Institutu KBT Hradec Králové, též do ABC inštitútu v Liptovském Mikuláši (Slovensko). Působím jako externí supervizorka Intervenčního centra pro osoby ohrožené domácím násilím Kraje Vysočina. V současné době se výrazně věnuji etice v psychoterapii, dlouhodobým mým zájmem je schematerapie J. Younga.

Mými supervizory jsou a byli v mé praxi PhDr. Miloš Šlepecký, CSc., prim. MUDr. Petr Možný, MUDr. Miroslav Novotný, Mgr. Jana Merhautová, Mgr. Eliška Rothová a prof. MUDr. Ján Praško Pavlov, CSc., který byl zároveň mým „učitelem“ psychoterapie a dlouholetým kolegou, se kterým jsem vedla několik psychoterapeutických skupin, KBT kurzů a kurzů komunikace.

Vzdělání a výcviky

Akreditovaný kvalifikační kurz Psycholog ve zdravotnictví (2016)
FF UK obor Psychologie (2015)
FHS UK obor Řízení a supervize ve zdravotnických a sociálních organizacích (2012)
Kurz hypnózy II – prof. PhDr. Stanislav Kratochvíl (2012)
Kurz hypnózy I – prof. PhDr. Stanislav Kratochvíl (2011)
3. LF UK obor Zdravotní vědy (2009)
VZŠ Praha 5 obor Diplomovaná sestra pro psychiatrii (2000)
Výcvik v KBT (kognitivně behaviorální terapie) (2006)
Výcvik v dramaterapii (2006)
Výcvik v telefonické krizové intervenci (1998)
Kurz technik biofeedbacku
Kurz asertivity