KBT - soukromá poradenská praxe v oblasti osobního rozvoje a komunikace
KBT Bc. Jana Vyskočilová, DiS.

Poradenská činnost pro odbornou veřejnost

 

SUPERVIZE

Supervizi poskytuji individuální, skupinovou, týmu, organizacím. V oblasti zdravotní, sociální a zejména v psychoterapii, především kognitivně behaviorální. Supervizi chápu jako možnost vedoucí ke zvyšování profesních kompetencí, jako nástroj, který chrání klienta, profesi a profesní skupinu. Supervizora pak za povzbuzující osobu, která připravuje podmínky pro nové/jiné vidění. Supervize je založena na principu svobodného rozhodnutí pro vlastní profesní rozvoj a vzdělání.

Supervize umožňuje:

a) podporu pracovníkům v emočně náročných pracovních situacích
b) vzdělávání pracovníků v jejich profesních dovednostech a v utváření si postojů ke klientům
c) vedení pracovníků v souladu se standardy dobré praxe a formování postojů v souladu s etickými požadavky profese.

 

LEKTORSKÁ A PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST

Témata jsou dána mým odborným zaměřením. Nabízím přednášky, workshopy, semináře, kurzy.

 

Supervize

 

Pokud máte zájem o některou z nabízených činností, můžete se objednat zde: Objednávkový formulář